Προστασία ΙΡx5D

Home / Προστασία ΙΡx5D

Προστασία ΙΡx5D

       

Τι είναι η σήμανση IPxD;

Πρόκειται για μια διεθνή σήμανση η οποία αναφέρεται στον βαθμό που προστατεύεται η εκάστοτε συσκευή που τη φέρει από την υγρασία. Υπάρχουν διάφοροι βαθμοί προστασίας που ξεκινούν από IPx0 και φτάνουν έως και ΙΡx8. Όσο μεγαλώνει ο αριθμός τόσο καλύτερη είναι και η προστασία που παρέχεται από το νερό.

Ποια είναι και γιατί χρειάζεται η εφαρμογή της σήμανσης στους επίτοιχους λέβητες αερίου;

Κάθε συσκευή που φέρει ηλεκτρονικά ή άλλα ευπαθή στην υγρασία μέρη θα πρέπει να διαθέτει κάποιον βαθμό προστασίας από την υγρασία. Ιδιαίτερα συσκευές όπως οι επίτοιχοι λέβητες αερίου, που πολύ συχνά συναντάμε σε εξωτερικούς χώρους, θα πρέπει να διαθέτουν ένδειξη του βαθμού προστασίας που διαθέτουν.

Οι περισσότεροι λέβητες που διατίθενται στην ελληνική αγορά διαθέτουν προστασία IPx4D ενώ κάποιοι ακόμα και IPx5D.

Τι λέβητα θα πρέπει να επιλέξω βάσει της σήμανσης IPxD σε περίπτωση που θέλω να τον τοποθετήσω εξωτερικά;

Η σήμανση IPx4D δηλώνει πως ο λέβητας προστατεύεται από την πρόσπτωση νερού χωρίς πίεση (πιτσίλισμα) πάνω σε αυτόν, γεγονός που σημαίνει πως στην πραγματικότητα ένας τέτοιος λέβητας που βρίσκεται σε εξωτερικό χώρο χωρίς να εσωκλείεται σε κάποιο ερμάριο παραμένει απροστάτευτος σε συνθήκες βροχόπτωσης.

Από την άλλη πλευρά ένας λέβητας με σήμανση IPx5D προστατεύεται ακόμα και από πίδακα νερού ο οποίος πέφτει υπό πίεση πάνω του. Ένας τέτοιος λέβητας προστατεύεται σε εξωτερικό χώρο ακόμα και υπό συνθήκες βροχόπτωσης και χωρίς να βρίσκεται εντός ερμαρίου. Σε περίπτωση δε πολύ ισχυρής νεροποντής (συνθήκες πλημμύρας) ένα απλό στέγαστρο αρκεί για να προστατεύσει πλήρως τον λέβητα.

Είναι λοιπόν προφανές πως σε περίπτωση που απαιτείται να τοποθετηθεί ένας λέβητας εξωτερικά θα πρέπει να διαθέτει προστασία ΙΡx5D.

Τι βαθμό προστασίας διαθέτουν οι επίτοιχοι λέβητες αερίου ΒΑΧΙ;  

Όλοι οι επίτοιχοι λέβητες αερίου ΒΑΧΙ διαθέτουν βαθμό προστασίας IPx5D και ως εκ τούτου μπορούν να τοποθετηθούν χωρίς πρόβλημα σε εξωτερικό χώρο.