BΑΧΙ: Καινοτομια και τεχνολογια αιχμης στον επιτοιχιο λεβητα

Home / BΑΧΙ: Καινοτομια και τεχνολογια αιχμης στον επιτοιχιο λεβητα

BΑΧΙ: Καινοτομια και τεχνολογια αιχμης στον επιτοιχιο λεβητα

Άρθρο του Χρήστου Πέττα
Μηχανολόγου Μηχανικού Ε.Μ.Π. MSc, υπεύθυνου τεχνικού τμήματος της εταιρίας ΥΔΡΟΜΑΡΙΝ ΑΕ.

Ο οίκος BAXI, πρωτοπόρος στην τεχνολογία συμπύκνωσης αερίου με επίτοιχους λέβητες υψηλού λόγου προσαρμογής ισχύος, σας προσφέρει μέσω της ΥΔΡΟΜΑΡΙΝ Α.Ε. καινοτόμα προϊόντα που ενσωματώνουν την αιχμή της τεχνολογίας σε συνδυασμό με την υψηλή ποιότητα κατασκευής.

Τεχνολογία συμπύκνωσης και αντιστάθμιση

Η τεχνολογία συμπύκνωσης, την οποία εφαρμόζει η BAXI ήδη από το 2002, χρησιμοποιεί την πλεονάζουσα θερμότητα των καυσαερίων προκειμένου να τη χρησιμοποιήσει για την περαιτέρω αύξηση της θερμοκρασίας του νερού θέρμανσης. Συγκεκριμένα, εκμεταλλεύεται τη λανθάνουσα θερμότητα η οποία αποδίδεται από την υγροποίηση των υδρατμών που υπάρχουν στα καυσαέρια.

Σε περίπτωση που έχουμε ένα συμβατικό δίκτυο θέρμανσης με θερμαντικά σώματα σχεδιασμένα να λειτουργούν σε θερμοκρασίες υψηλότερες των 70°C, για να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε την τεχνολογία συμπύκνωσης, θα πρέπει να εισάγουμε την έννοια της αντιστάθμισης. Πρόκειται για μια τεχνολογία η οποία βάσει της εξωτερικής θερμοκρασίας ρυθμίζει αυτόματα τη θερμοκρασία προσαγωγής του λέβητα με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνει πάντοτε την επιθυμητή θερμοκρασία του χώρου. Η ΒΑΧΙ, σε αντίθεση με άλλους κατασκευαστές, θεωρεί αναγκαία τη συγκεκριμένη τεχνολογία και το αποδεικνύει ενσωματώνοντας την αντιστάθμιση σε όλα της τα μοντέλα.

Με την τεχνολογία συμπύκνωσης μπορούμε να επιτύχουμε αύξηση του βαθμού απόδοσης έως και 35% , αλλά και να προθερμάνουμε τον αέρα καύσης για καλύτερα ακόμα αποτελέσματα. Επιτυγχάνεται επίσης μείωση των θερμικών απωλειών λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών προσαγωγής, ενώ μειώνονται δραστικά οι εκπομπές ρύπων και η περιβαλλοντική επιβάρυνση.

Υψηλός λόγος προσαρμογής ισχύος

Η επιλογή και η μέθοδος διαστασιολόγησης ενός λέβητα είναι τέτοια ώστε να μπορεί να καλύψει τις θερμικές απώλειες μιας οικίας ακόμα και κατά τη διάρκεια των πιο δυσμενών συνθηκών με αποτέλεσμα η μονάδα να απαιτείται να λειτουργεί σε κλάσμα της ισχύος της κατά το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου λειτουργίας της.

Η ΒΑΧΙ αντιμετώπισε το πρόβλημα υπερδιαστασιολόγησης μίας μονάδας, που πολλές φορές μπορεί να προκύψει, κατασκευάζοντας λέβητες που να μπορούν να ελαττώνουν  έως και 10 φορές την ισχύ τους (Luna Platinum) και που κρατούν έναν πολύ υψηλό βαθμό απόδοσης σε όλο το φάσμα της ισχύος τους. Αυτό το κατάφερε με τη χρήση αναλογικών ανεμιστήρων οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να αυξομειώνουν αποτελεσματικά και ανάλογα με τη ζήτηση τις στροφές περιστροφής τους αυξομειώνοντας αντίστοιχα και την ποσότητα του εισαγόμενου στον θάλαμο καύσης αέρα και αερίου και τελικά αυξομειώνοντας την αποδιδόμενη ισχύ της μονάδας. Για να επιτευχθεί όμως κάτι τέτοιο απαιτείται υποχρεωτικά η κατάργηση του μηχανικού συστήματος ventouri και η καθιέρωση μιας πλήρως ηλεκτρονικής βαλβίδας αερίου με τεχνολογία Gas Adaptive Control (GAC).

Τεχνολογία Gas Adaptive Control (GAC)

Το GAS ADAPTIVE CONTROL (GAC) της BAXI είναι ένα πρωτοποριακό σύστημα προσδιορισμού της ποιότητας καύσης όπου σε συνδυασμό με την εξολοκλήρου ανασχεδιασμένη βαλβίδα αερίου του μηχανήματος δίνουν τη δυνατότητα της πλήρως αυτόματης διαχείρισης της καύσης του λέβητα, προσφέροντας

 1. Δραματική μείωση του απαιτούμενου χρόνου πρώτης εκκίνησης αφού ο λέβητας αναγνωρίζει μόνος του  τον τύπο καυσίμου και αυτορρυθμίζει τη βαλβίδα του αερίου χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε παρέμβαση από την πλευρά του αδειούχου εγκαταστάτη-τεχνίτη αερίων καυσίμων.
 2. Τη δυνατότητα στον λέβητα να προσαρμόζει, τόσο κατά την πρώτη εκκίνηση όσο και καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του, την ποιότητα καύσης (αναλογία καυσίμου-αέρα στον θάλαμο καύσης, καθώς και τις  απαιτούμενες στροφές ανεμιστήρα) σύμφωνα με
  • την ποιότητα καυσίμου (Φυσικό αέριο G20 ή προπάνιο LPG G31)
  • την εκάστοτε συμπεριφορά του συστήματος απαγωγής καυσαερίων (καμινάδα) καθώς και τις μεταβολές στον ελκυσμό που προκαλούνται λόγω καιρικών συνθηκών
  • την ποιότητα αέρα καύσης λόγω περιεχόμενης υγρασίας
   προσφέροντας τελικά διαρκώς σταθερό και βέλτιστο βαθμό απόδοσης.
 3. Απόλυτη ασφάλεια αφού είναι σε θέση να αναγνωρίσει την υψηλή περιεκτικότητα των καυσαερίων σε CO λόγω κακής απαγωγής καυσαερίων ή επανακυκλοφορίας αυτών στο σύστημα απαγωγής καυσαερίων και τροφοδοσίας με αέρα καύσης.

Αρχή λειτουργίας του GAS ADAPTIVE CONTROL

Το σύστημα αναγνώρισης της ποιότητας καύσης GAS ADAPTIVE CONTROL λειτουργεί με στόχο να καθορίσει

 1. Τον σωστό δείκτη λ της καύσης στο λέβητα (περίπου 1,3) δηλαδή την περίσσεια αέρα καύσης.
 2. Τη σωστή κατ’ όγκο περιεκτικότητα των καυσαερίων σε O2 και CO2 με δυνατότητα ακρίβειας προσδιορισμού και ρύθμισης ±0,3%.
 3. Τη σωστή κατ’ όγκο περιεκτικότητα των καυσαερίων σε CO (έμμεσος προσδιορισμός βάσει της περιεκτικότητας CO2 ). Το GAC προσδιορίζει και καθορίζει έμμεσα το CO παρόλο που δεν περιλαμβάνει σχετικό αισθητήριο (αισθητήριο λ) το οποίο θα αύξανε σημαντικά το κόστος του λέβητα.

Το σύστημα GAS ADAPTIVE CONTROL διαχειρίζεται πλήρως τον θάλαμο καύσης του λέβητα κάνοντας χρήση της ακίδας ιονισμού. Τόσο το ρεύμα ιονισμού όσο και η αντίσταση που το καθορίζει εξαρτώνται πλήρως από τη σύσταση των καυσαερίων στον θάλαμο καύσης, και συνεπακόλουθα η τροποποίηση αυτών οδηγεί σε αντίστοιχες μεταβολές της αντίστασης (μεταξύ ακίδας ιονισμού και τυμπάνου καύσης) άρα και του ρεύματος ιονισμού. Οι λέβητες ΒΑΧΙ με το σύστημα GAS ADAPTIVE CONTROL συγκρίνουν διαρκώς το σήμα που λαμβάνουν από την ακίδα ιονισμού με τις πρότυπες τιμές.

Η πρότυπη καμπύλη που δίνει τη σχέση ρεύματος ιονισμού και στροφών ανεμιστήρα παρουσιάζεται στο διάγραμμα και έχει προκύψει από σχετικές μελέτες του τμήματος έρευνας και ανάπτυξης της ΒΑΧΙ.

Όσο το ζευγάρι των 2 αυτών τιμών (στροφές ανεμιστήρα – ρεύμα ιονισμού) ακολουθούν το γράφημα, ο λέβητας αντιλαμβάνεται πως η καύση γίνεται με τον μέγιστο βαθμό απόδοσης και όλες οι παράμετροι είναι σωστά ρυθμισμένες. Σε περίπτωση που κάποια τιμή αποκλίνει από το γράφημα, ο λέβητας επεμβαίνει στην ηλεκτρονική βαλβίδα αερίου και μέσω ενός βηματικού κινητήρα που διαθέτει της αλλάζει τη ρύθμιση ώστε να συμπέσουν πάλι οι τιμές με το διάγραμμα.
Επίσης από τις στροφές του ανεμιστήρα και τη θέση του βηματικού κινητήρα, ο λέβητας αντιλαμβάνεται και το είδος του αερίου που τροφοδοτείται σε αυτόν (φυσικό αέριο ή υγραέριο) και μπορεί να ρυθμίσει ανάλογα τη λειτουργία του.

Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της μεθόδου είναι ότι δε χρησιμοποιεί αισθητήρα λ που είναι αναλώσιμος και με ιδιαίτερα υψηλό κόστος, αλλά βασίζεται στην ηλεκτρονική μέτρηση ακριβείας του ρεύματος ιονισμού.

Αν σε όλα τα παραπάνω προσθέσουμε τα υψηλής ποιότητας υλικά που χρησιμοποιούνται σε όλους τους λέβητες ΒΑΧΙ (ανοξείδωτοι θάλαμοι καύσης 316L σε όλα τα μοντέλα) όπως και τον υψηλό βαθμό προστασίας από την υγρασία (IPx5D) που διαθέτουν, αντιλαμβάνεται κανείς την προηγμένη κατασκευή των εν λόγω μονάδων.

Όλα τα μοντέλα της ΒΑΧΙ έχουν ήδη τη δυνατότητα καύσης έως και 20% υδρογόνου στο μίγμα τους, ενώ νέα μοντέλα αποκλειστικής καύσης υδρογόνου έχουν ήδη εκτελέσει πιλοτικά προγράμματα σε Ολλανδία και Ην. Βασίλειο.