Αντλίες θερμότητας

Home / Προϊόντα / Αντλίες θερμότητας

Δείτε εδώ τις αντλίες θερμότητας

Τι είναι οι αντλίες θερμότητας;

Οι αντλίες θερμότητας είναι μονάδες που παράγουν θέρμανση – ψύξη και Ζεστό Νερό Χρήσης χρησιμοποιώντας την ανανεώσιμη πηγή ενέργειας του ήλιου και καταναλώνοντας ένα μικρό μέρος ηλεκτρικής ενέργειας.

Το μεγαλύτερο μέρος της ενέργειας που χρησιμοποιούν το αντλούν δωρεάν από το εξωτερικό περιβάλλον και χρησιμοποιώντας το κατάλληλο ψυκτικό μέσο και τον ψυκτικό κύκλο παράγουν την απαιτούμενη θέρμανση ή και ψύξη στον χώρο.

Πώς λειτουργεί μια αντλία θερμότητας;

Η λειτουργία μιας αντλίας θερμότητας βασίζεται στον ψυκτικό κύκλο όπως προαναφέραμε, ο οποίος συμβαίνει με τη συμπίεση και εκτόνωση του ψυκτικού μέσου που περνά διαδοχικά τόσο στην υγρή όσο και στην αέρια φάση.

Η αντλία θερμότητας περιλαμβάνει υποχρεωτικά μια μονάδα που τοποθετείται εξωτερικά και προκειμένου να αποδώσει τη θέρμανση ή και την ψύξη στον χώρο απαιτείται η σύνδεσή της με τις κατάλληλες τερματικές μονάδες όπως θερμαντικά σώματα, fan coils ή ενδοδαπέδια. Αρκετές είναι οι περιπτώσεις όπου ένα υπάρχον δίκτυο θέρμανσης (π.χ. με λέβητα) μπορεί να διατηρηθεί αυτούσιο και να αντικατασταθεί μόνο η πηγή θέρμανσης, με τις κατάλληλες, φυσικά, προϋποθέσεις.

Ποια η κατανάλωση ρεύματος μιας αντλίας θερμότητας;

Η κατανάλωση ρεύματος μιας αντλίας θερμότητας είναι περίπου το ¼ της αποδιδόμενης ισχύος της. Αν δηλαδή μια αντλία θερμότητας αποδώσει 4kW σε ένα χώρο, τα 3kW θα τα αντλήσει δωρεάν από το εξωτερικό περιβάλλον και μόνο το 1kW είναι αυτό που θα πληρώσουμε σε ρεύμα. Έτσι λοιπόν, κρίνεται ως η οικονομικότερη πηγή θέρμανσης σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες πηγές.

Τύποι αντλιών θερμότητας

Υπάρχουν διάφοροι τύποι αντλιών θερμότητας.

Ένας τρόπος διαχωρισμού των αντλιών θερμότητας αναφέρεται στον τρόπο πρόσληψης της θερμότητας και στον τρόπο απόδοσής της στον χώρο. Έτσι όταν αναφέρουμε αντλία θερμότητας αέρος – νερού, εννοούμε ότι η πρόσληψη της θερμότητας γίνεται μέσω του αέρα (η εξωτερική μονάδα θερμαίνει το ψυκτικό μέσω της επαφής του με τον εξωτερικό αέρα) και η απόδοσή της στον εσωτερικό χώρο γίνεται μέσω του νερού. Τροφοδοτούμε δηλαδή κάποιο θερμαντικό σώμα ή κάποιο fan coil με ζεστό νερό που προέρχεται από την αντλία θερμότητας (το θερμό ψυκτικό θερμαίνει το νερό που κυκλοφορεί στα σώματα). Έτσι μπορούμε να έχουμε επιπλέον αντλία θερμότητας αέρα – αέρα (που πρόκειται για τα γνωστά σε όλους μας κλιματιστικά), νερού – νερού (γεωθερμία) κ.ο.κ.

 Ένας άλλος τρόπος διαχωρισμού είναι ανάλογα με το αν έχουν μόνο μια  εξωτερική μονάδα ή αν διαθέτουν και εσωτερική. Έτσι διακρίνονται σε μονομπλόκ (μια μόνο εξωτερική μονάδα που περιλαμβάνει τόσο το ψυκτικό όσο και τo υδραυλικό μέρος) ή σε διαιρούμενη με μονάδες τόσο εξωτερική όσο και εσωτερική (οι οποίες συνδέονται μεταξύ τους με ψυκτικές σωληνώσεις όπως ένα κοινό κλιματιστικό).

Επίσης υπάρχουν οι μονοφασικές και τριφασικές αντλίες θερμότητας ανάλογα με την ηλεκτρολογική παροχή που η κάθε μία απαιτεί.

Τοποθέτηση – Εγκατάσταση αντλιών θερμότητας

Η εγκατάσταση μιας αντλίας θερμότητας απαιτεί μια εύκολη υδραυλική και ηλεκτρολογική εγκατάσταση, η οποία όμως έχει κάποιες ιδιαιτερότητες που θα πρέπει υποχρεωτικά να ληφθούν υπόψιν προκειμένου να έχουμε μια σωστή και αποδοτική λειτουργία. Οι ιδιαιτερότητες αυτές αφορούν τόσο τις ελάχιστες αποστάσεις περιμετρικά της εξωτερικής μονάδας όσο και την κατάλληλη προστασία αυτής από ιζήματα και βρωμιές του δικτύου της θέρμανσης.

Αυτή επιτυγχάνεται μέσω κατάλληλων μαγνητικών φίλτρων αλλά και καθαρισμού του δικτύου με ειδικά χημικά. Επίσης απαιτείται η αντικραδασμική στήριξη της μονάδας και η ηχητική απομόνωσή της από το δίκτυο σωληνώσεων. Άλλα στοιχεία που θα πρέπει να ληφθούν υπόψιν είναι ο ελάχιστος όγκος νερού του συστήματος, η ανάγκη υδραυλικού διαχωρισμού αλλά και πολλά άλλα. Γενικά θα πρέπει να έχει προηγηθεί μια σωστή μηχανολογική μελέτη.

Όλα τα παραπάνω η εταιρεία ΥΔΡΟΜΑΡΙΝ Α.Ε. είναι σε θέση να σας τα παρέχει.

Κόστος εγκατάστασης αντλιών θερμότητας

Ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες που έχει η εγκατάστασή σας υπολογίζεται και το αντίστοιχο κόστος εγκατάστασης, η σύντομη απόσβεση του οποίου όμως είναι δεδομένη αν ακολουθηθούν όλα όσα προαναφέραμε.

Αντλίες θερμότητας

ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ AURIGA INVERTER

Αντλία θερμότητας αέρα – νερού, monoblock. Μέγιστη ενεργειακή απόδοση. Λειτουργική σε μεγάλο εύρος περιβαλλοντικών συνθηκών.

[Διαβάστε περισσότερα…]

ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ AURIGA A INVERTER

Αντλία θερμότητας αέρα – νερού, monoblock. Μέγιστη ενεργειακή απόδοση. Λειτουργική σε μεγάλο εύρος περιβαλλοντικών συνθηκών.

[Διαβάστε περισσότερα…]

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
Alya WH και Alya FS

Διαιρούμενες αντλίες θερμότητας
αέρα – νερού. Μέγιστη ενεργειακή απόδοση. Λειτουργικές σε μεγάλο εύρος περιβαλλοντικών συνθηκών.

[Διαβάστε περισσότερα…]

ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
SPC Plus

Με ενσωματωμένο boiler για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης έως 65°C. Όρια λειτουργίας θερμοκρασίας περιβάλλοντος από -7°C έως 42°C. Εύκολη και φιλική προς τον χρήστη οθόνη ελέγχου

[Διαβάστε περισσότερα…]