Αντλία θερμότητας Auriga inverter

///Αντλία θερμότητας Auriga inverter

Αντλία θερμότητας Auriga inverter

Αντλία θερμότητας αέρα – νερού, monoblock, Auriga inverter.

 • Μέγιστη ενεργειακή απόδοση.
 • Λειτουργική σε μεγάλο εύρος περιβαλλοντικών συνθηκών:
  από -25°C στη θέρμανση έως 46°C στην ψύξη.
 • Θερμοκρασία προσαγωγής έως 60°C.
 • Δυνατότητα ελέγχου και παράλληλης λειτουργίας με διάφορα συστήματα όπως λέβητα, ηλιακά, δευτερεύον κυκλοφορητή.
 • Έξυπνη λειτουργία απόψυξης μέσω της συνεχούς παρακολούθησης θερμοκρασίας χώρου, θερμοκρασίας ψύξεως και θερμοκρασίας προσαγωγής.
 • Λειτουργία λεγεονέλας.
 • Μεγάλος λόγος προσαρμογής ισχύος χάριν στον DC inverter συμπιεστή.
 • Δυνατότητα σύνδεσης Modbus.
 • R32 ψυκτικό μέσο.
 • Λειτουργία διπλού setpoint. Αθόρυβη λειτουργία.
 • Θέρμανση και ψύξη με 16 διαφορετικές καμπύλες αντιστάθμισης.
 • Δυνατότητα ελέγχου: δοχείου ΖΝΧ, ενσωμάτωσης ηλιακών, παράλληλης λειτουργίας με λέβητα, κυκλοφορητή ανακυκλοφορίας, αντιστάσεων.
 • Διατίθενται σε μονοφασική (M)  ή  τριφασική (T) έκδοση.