Θερμοστάτες

//Θερμοστάτες
Θερμοστάτες BAXI. Για βέλτιστη απόδοση του συστήματος θέρμανσης, σταθερότητα και άνεση.

Ενσύρματος θερμοστάτης Duo-Tec

Ενσύρματος θερμοστάτης – χειριστήριο με χρονοπρόγραμμα (Prime, Duo-Tec Compact, Luna Duo-Tec).
[Διαβάστε περισσότερα…]


 

Ασύρματος θερμοστάτης Duo-Tec

Ασύρματος θερμοστάτης – χειριστήριο με χρονοπρόγραμμα (Prime, Duo-Tec Compact, Luna Duo-Tec).
[Διαβάστε περισσότερα…]


 

Ενσύρματος θερμοστάτης Duo-Tec Space

Ενσύρματος θερμοστάτης – χειριστήριο με χρονοπρόγραμμα (Luna Duo-Tec Space).
[Διαβάστε περισσότερα…]


 

Ενσύρματος θερμοστάτης MAGO  wi-fi Wi-Fi symbol

Xρονοθερμοστάτης με ενσωματωμένο wi-fi.
[Διαβάστε περισσότερα…]