Θερμοστάτες

Home / Προϊόντα / Θερμοστάτες

Θερμοστάτες BAXI. Για βέλτιστη απόδοση του συστήματος θέρμανσης, σταθερότητα και άνεση.

ΕΝΣΥΡΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ DUO-TEC

Ενσύρματος θερμοστάτης – χειριστήριο με χρονοπρόγραμμα (Prime, Duo-Tec Compact, Luna Duo-Tec).

ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ DUO-TEC

Ασύρματος θερμοστάτης – χειριστήριο με χρονοπρόγραμμα (Prime, Duo-Tec Compact, Luna Duo-Tec).

ΕΝΣΥΡΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ DUO-TEC SPACE

Ενσύρματος θερμοστάτης – χειριστήριο με χρονοπρόγραμμα (Luna Duo-Tec Space).

ΕΝΣΥΡΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ MAGO WI-FI

Xρονοθερμοστάτης με ενσωματωμένο wi-fi.