Luna Duo-Tec CSI-i IN

Luna Duo-Tec CSI-i IN

Περιγραφή

Υβριδικό σύστημα θέρμανσης – ψύξης έτοιμο για εντοιχισμό.
Περιλαμβάνει:

1. Λέβητα συμπύκνωσης Luna Duo-Tec 24kW.
• Ρυθμιζόμενη ισχύς εξόδου.
• Gas Adaptive Control για εξασφάλιση λειτουργίας με τον μέγιστο δυνατό βαθμό απόδοσης κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες.
• Υψηλός λόγος προσαρμογής ισχύος 1:7.

2. Αντλία θερμότητας αέρα – νερού inverter τύπου monobloc PBM-i 6 & 10 kW.
• Θερμοκρασία προσαγωγής 20 – 55°C.
• Θερμοκρασία παραγωγής ΖΝΧ :
0 – 55°C με χρήση της αντλίας θερμότητας
65°C στη λειτουργία boost με τον λέβητα.
• Προτεραιότητα στην παραγωγή ΖΝΧ στην αντλία θερμότητας διασφαλίζοντας τη μέγιστη δυνατή εξοικονόμηση καυσίμου.
• Χρήση ψυκτικού μέσου R410A.

3. ∆οχείο αποθήκευσης ΖΝΧ 300 lt.

4. ∆οχείο αδρανείας 30 lt.

Πολυζωνικός ελεγκτής με διπλή λειτουργικότητα:

1. Μονάδα ελέγχου του συστήματος με δυνατότητα παραμετροποίησης,
επιλογή λειτουργίας, εντολή για παραγωγή ΖΝΧ.
2. Θερμοστάτης χώρου, με δυνατότητα ελέγχου της θερμοκρασίας και της
υγρασίας του χώρου (δέχεται έως και 8 ασύρματους αισθητήρες).

Προδιαγραφές

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος